XXXIX Naučno stručni skup Održavanje maišina i opreme

Важни датуми

Назив Датуми
Рок за достављање апстракта 2014-06-10 22:00:00
Рок за пријаву учешћа 2014-06-21 23:00:00
Рок за достављање радова 2014-05-31 23:00:00
Почетак конференције 2014-06-23 09:00:00
Завршетак конференције 2014-06-26 21:00:00