XXXIX Naučno stručni skup Održavanje maišina i opreme

XXXIX Naučno stručni skup Održavanje maišina i opreme

23/06/2014 09:00 - 26/06/2014 21:00


Pozivamo sve zaiteresovane autore da prijave svoje radove putem sistema ekonferencije.com (http://ekonferencije.com/paper/add/191) ili slanjem na adresu: office@iipp.rs Zbornik radova će biti u elektronskom (CD) izdanju, tako da se autori radova ne ograničavaju u pogledu broja strana. Do slanja prvog poziva, organizatori su obezbedili učešće eminentnih predavača sa fakulteta, naučnih instituta iz privrede koji će po pozivu održati predavanja iz oblasti svoje ekspertize. NSS OMO sarađuje sa vodećim naučnim časpoisima iz oblasti mašinstva, saobraćaja, građevine i arhitekture, JAES Jurnal of Applied Engineering Science (M51), i najinteresantniji radovi sa Skupa OMO 2014 će nakon uređivačkog protokola, biti objavljeni i ovim časopisima.